• Konferencja
  Ceny Transferowe 2017
  Warszawa, Hotel Golden Tulip, 26-27 październik 2016

O konferencji
Ceny Transferowe 2017 - nowe rewolucyjne regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2017

Russell Bedford Akademia zaprasza na kolejną edycję konferencji z zakresu cen transferowych. Początek roku 2017 przyniesie nam kolejne nowe zmiany w zakresie dokumentacji cen transakcyjnych między podmiotami powiązanymi.

ZMIANA USTAWY ZAKŁADA:

 • zwiększenie progu powiązań kapitałowych – czy rzeczywiście krąg podatników zobowiązanych zostanie istotnie ograniczony?
 • wprowadzenie trójstopniowej dokumentacji cen transferowych
 • nowe kryterium istotności transakcji – stopniowanie (z uwzględnieniem wielkości przychodów i kosztów)
 • nowe kryterium podmiotowe (limity, których przekroczenie powoduje obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych)
 • wprowadzenie obowiązku przedstawiania analiz rynkowych
 • obowiązek przeglądu i aktualizacji dokumentacji cen transferowych,
 • raportowanie według krajów (CbC report),
 • obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji wobec których zachodzi podejrzenie o zaniżeniu wartości, celem uniknięcia obowiązku dokumentacyjnego,
 • obowiązek sporządzenia przez polskich podatników dokumentu „master file” w przypadku jego braku w grupie kapitałowej,
 • wprowadzenie dodatkowych obowiązków informacyjno-deklaratoryjnych

DLATEGO PODCZAS KONFERENCJI Z ZAKRESU CEN TRANSFEROWYCH POWIEMY O KONSEKWENCJACH WPROWADZENIA NOWYCH PRZEPISÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW, AKTUALNYCH PRZEPISACH, JAK RÓWNIEŻ O:

 • nowych obowiązkach raportowania i sprawozdawczych
 • odpowiedzialności za dokumentacje, konsekwencje uchybień
 • kontrolach w zakresie cen transferowych
 • analizach jako kluczowych elementach dokumentacji
 • kolejnych zmianach i ich znaczenia dla dokumentacji podatkowej

 

Prelegenci

Cały zakres tematyczny przedstawią Państwu najlepsi specjaliści na rynku, na co dzień zajmujący się problematyką cen transferowych - dr Andrzej Dmowski, prezes zarządu Russell Bedford Poland Sp. z o.o.. W prowadzeniu warsztatów wspierać będzie nas zespół ekspertów: Ewa Ścierska, Jarosław Dziewa, Leszek Dutkiewicz oraz Paulina Piątek-Stykuła

 

dr Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający Russell Bedford, Adwokat, Doradca Podatkowy,Certified Public Accountant – Biegły Rewident w Irlandii, Certified Fraud Examiner - Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych, Certified Internal Controls Auditor - Międzynarodowy Audytor Wewnętrzny. Absolwent University of Cambridge, absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w rozliczeniach transakcji między podmiotami powiązanymi - transfer pricing, aspektach prawno-podatkowych M&A oraz zagadnieniach dotyczących pochodnych instrumentów finansowych.

Ewa Ścierska

Prawnik , doradca podatkowy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Prawo, a także Podyplomowych Studiów w zakresie Rachunkowości i Finansów na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Autorka publikacji dla: Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej, Forum Doradców Podatkowych, Rynków Zagranicznych.Przez szereg lat współpracowała z działem doradztwa podatkowego międzynarodowej korporacji. Posiada bogate doświadczenie w dziedzinie optymalizacji podatkowej transakcji międzynarodowych. Specjalistka od cen transferowych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Szkoli przedstawicieli każdej branży.

Jarosław Dziewa

Partner w Kancelarii Prawnej Majchrzak Brandt Dziewa i Wspólnicy oraz wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego „Dziewa & Rutyna”. Doradca podatkowy, ekspert w dziedzinie opodatkowania obrotu wierzytelnościami, specjalizujący się również w zmianach właścicielskich przedsiębiorstw i ich restrukturyzacji, a także w postępowaniach podatkowych w zakresie cen transferowych. Posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu umów w obrocie gospodarczym oraz w pracach Rad Nadzorczych spółek kapitałowych notowanych na GPW oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa. Autor artykułów i publikacji, a także wykładowca w dziedzinie podatków.

Paulina Piątek-Styła

Teoretycznymi i praktycznymi aspektami problematyki cen transferowych w świetle regulacji polskich, OECD i Unii Europejskiej zajmuje się od 2005 roku; doświadczenie zdobywała kierując pracami zespołu cen transferowych, a następnie jako manager departamentu cen transferowych, w dużych firmach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w opracowywaniu dokumentacji cen transferowych, analiz porównywalności oraz polityki cen transferowych dla podmiotów powiązanych działających w wielu branżach; trener oraz autorka i współautorka publikacji prasowych w zakresie problematyki podatkowej.

Leszek Dutkiewicz

Dyrektor Biura w Katowicach. Od 2011 roku związany z Russell Bedford Poland. W latach 2008 – 2011 pracował dla czołowych firm doradczych (Ernst&Young, KPMG, BDO) świadcząc usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym i gospodarczym, przede wszystkim w zakresie prawa podatkowego międzynarodowego, postępowań podatkowych, podatku VAT oraz cen transakcyjnych. Autor publikacji o tematyce związanej z prawem podatkowym, cywilnym i międzynarodowym.

 

 

 

 

Program

Do konferencji pozostało
Countdown
expired

Konferencja "Ceny Transferowe i dokumentacja podatkowa po 1 stycznia 2016 oraz zmiany od 1 stycznia 2017 roku."

Warszawa, 26-27 października 2016, Hotel Golden Tulip

Dzień 1 - 26 października 2016

9:30-10:00

Przywitanie, rejestracja uczestników oraz kawa powitalna

PANEL 1: Kogo i w jakim zakresie dotyczy obowiązek dokumentacyjny

10:00-11:30

Przegląd zmian 2017 – nowe kryteria

 • wejście w życie nowych przepisów – co i od kiedy obowiązuje
 • czy istnieje obowiązek wstecznej korekty dokumentacji podatkowej za poprzednie okresy,
 • zwiększenie progu powiązań kapitałowych – czy rzeczywiście krąg podatników zobowiązanych zostanie istotnie ograniczony?
 • pozostałe rodzaje powiązań – problemy praktyczne przy ustalaniu istnienia powiązań
 • kryterium przychodowe – jak obliczyć przychody / koszty
 • wprowadzenie kryterium istotności transakcji – stopniowanie
 • trzypoziomowa struktura dokumentacji podatkowych

Nowe obowiązki raportowe i sprawozdawcze

 • oświadczenie o spełnieniu obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej – odpowiedzialność w zakresie podania nieprawdy
 • odpowiedzialność za złożenie / niezłożenie oświadczenia,
 • sprawozdanie uproszone – jak wypełnić deklarację CIT-TP
 • raportowanie według krajów (CbC report),

Prowadzący: dr Andrzej Dmowski

11:30-11:45

Przerwa kawowa

11:45-13:00

Nowe obowiązki i terminy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

 • termin na sporządzenie dokumentacji podatkowej
 • obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji wobec których zachodzi podejrzenie o zaniżeniu wartości, aby nie powstał obowiązek dokumentacyjny,
 • obowiązek sporządzenia przez polskich podatników dokumentu „master file” w przypadku jego braku w grupie kapitałowej,
 • wymóg okresowego przeglądu dokumentacji
 • wymóg aktualizacji analizy porównawczej

Prowadzący: Leszek Dutkiewicz

PANEL 2: Odpowiedzialność za dokumentacje, konsekwencje uchybień, kontrole

12:15-13:15

Zakres odpowiedzialności podatników i osób reprezentujących

 • analiza warunków ustalonych pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • możliwość zastosowania sankcyjnej stawki podatku
 • odpowiedzialność spółki za zobowiązanie podatkowe
 • odpowiedzialność osób zarządzających za zobowiązanie podatkowe spółki
 • możliwość zastosowania odpowiedzialności karno-skarbowej

Prowadzący:

13:15-14:00

Lunch

14:00-14:45

Kontrole w zakresie cen transferowych

 • przebieg postępowania kontrolnego
 • żądanie przedstawienia dokumentacji i co dalej
 • „skuteczność” dotychczasowych kontroli podatkowych w zakresie cen transferowych
 • dotychczasowe działania Ministra Finansów i podległych organów
 • czym dysponują organy podatkowe podczas kontroli cen transferowych
 • Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej
 • obszary szczególnie narażone na kontrole

Prowadzący:

PANEL 3: Zakres przedmiotowy dokumentacji – nowa struktura

14:45-15:45

„local file” – nowy zakres wymogów podstawowej

 • opis transakcji,
 • analiza danych porównawczych „benchmark”
 • opis danych finansowych podatnika,
 • dane pozwalające na porównanie rozliczeń z danymi wynikającymi z
 •  
 • zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 • opis podatnika,
 • otoczenie konkurencyjne podatnika,
 • wymagane dokumenty i załączniki
 • forma dokumentacji

„master file” i „domestic file”

 • „master file” – kto sporządza, kto ma obowiązek przedstawić
 • „master file” jako kompleksowa dokumentacja grupy kapitałowej
 • zakres dokumentu „master file”
 • stopień szczegółowości przedstawianych informacji o grupie
 • polityka cen transakcyjnych jako szczególny element dokumentacji „master file”
 • obowiązek sporządzenia przez polskich podatników dokumentu „master file” w przypadku jego braku w grupie kapitałowej,
 • „domestic file” – warunki w których wystąpi obowiązek sporządzenia

Prowadzący:

15:45-16:15

Panel dyskusyjny

19:30-21:00

Spektakl w teatrze

 

Dzień 2 - 27 października 2016

9:30-10:00

Przywitanie, rejestracja uczestników oraz kawa powitalna

PANEL 4: Analiza jako kluczowy element dokumentacji

10:00-11:00

Analiza porównywalności

 • porównywalny czyli jaki?
 • do czego służy analiza porównywalności
 • porównywalność a wybór metody szacowania cen
 • porównywalność przedmiotu transakcji a porównywalność podmiotów
 • kryteria porównywalności – praktyczne stosowanie
 • etapy przeprowadzania analizy porównywalności

Prowadzący: Leszek Dutkiewicz

11:00-11:15

Przerwa kawowa

11:15-12:15

Analiza porównawcza tzw. benchmark

 • kiedy „benchmark” jest konieczny, okoliczności w których nie będzie sporządzany
 • przedmiot analizy porównawczej
 • zależność między przedmiotem transakcji, zastosowaną metodą a analizą porównawczą
 • dostępność danych do sporządzenia analizy porównawczej
 • stosowanie danych wieloletnich
 • procedura przeprowadzania analizy porównawczej
 • sposób prezentacji wyników analizy porównawczej

Prowadzący: Leszek Dutkiewicz

12:15-13:15

Analiza funkcjonalna

 • funkcje, ryzyka, aktywa – 3 pojęcia nieodłącznie związane z dokumentacją podatkową
 • procedura przeprowadzania analizy funkcjonalnej
 • właściwe przypisanie ryzyka jako kluczowy element analizy funkcjonalnej
 • sposób prezentacji wyników analizy funkcjonalnej
 • profile funkcjonalne podmiotów powiązanych

Prowadzący:

13:15-14:15

Lunch

PANEL 5: Kolejne zmiany i ich znaczenie dla dokumentacji podatkowej

14:15-15:15

Prace legislacyjne i ich konsekwencje

 • bieżące problemy legislacyjne – brak aktów wykonawczych dalsze prace legislacyjne
 • prace OECD w zakresie dokumentacji podatkowej
 • wdrożenie wytycznych BEPS w Polsce – konsekwencji dla podatników
 • klauzula unikania opodatkowania – nowość w Ordynacji
 • pozostałe zmiany w Ordynacji podatkowej

Prowadzący: dr Andrzej Dmowski

15:15-16:00

Panel dyskusyjny

 

Organizator

Partner merytoryczny

Patroni medialni

 

Informacje organizacyjne

Miejsce konferencji

Hotel Golden Tulip, Warszawa

Cena regularna

1590 zł netto + VAT

Cena dla osób już uczestniczących w szkoleniach Russell Bedford

1190 zł netto + VAT

Cena dla doradców podatkowych

1290 zł netto + VAT

Cena zawiera

 • materiały konferencyjne
 • notatnik, długopis i torby
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat
 • bilet na spektakl teatralny

Pliki do pobrania

 

 

 

Organizator

Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.

Warszawa, ul. Marynarska 11
NIP: 521-369-56-55
tel: +48 22 276 61 80
szkolenia.russellbedford.pl

Kontakt

Dla uczestników

Anna Brzustowska
Manager ds. Marketingu i Szkoleń
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 22 276 61 84
kom: +48 533 339 817

Dla partnerów i sponsorów

Angelika Kozłowska
Specjalista ds. Marketingu i Szkoleń
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.