• V Konferencja
  Ceny Transferowe 2019/2020
  Warszawa, Hotel Marriott, 9-10 grudnia 2019

O konferencji
V Konferencja Ceny transferowe 2019/2020 – kierunki zmian

Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie problematyce dużej nowelizacji polskich przepisów w zakresie cen transferowych, jaka weszła w życie z początkiem roku 2019. Przedstawimy charakterystykę zmian i ich konsekwencje dla podatników, zaproponujemy dyskusję na temat możliwych podejść systemowych w grupach podmiotów powiązanych do nowych obowiązków.

Podczas drugiego dnia dyskutować będziemy na temat znaczenia analiz porównawczych, zmieniającego się podejścia do ich stosowania przez organy podatkowe. Omówimy możliwości jakie pozostają po stronie podatników w zakresie pozyskiwania niezbędnych danych, konsekwencje jakie niosą ze sobą praktyczne trudności z pozyskaniem danych, wskażemy różnice między analizą porównawczą a analizą zgodności. W ramach podsumowania konferencji omówimy aktualne podejście organów podatkowych do kontroli cen transferowych u podatników.

Wykłady poprowadzą:

 • dr Andrzej Dmowski
 • prof. dr hab. Marcin Jamroży
 • Leszek Dutkiewicz
 • Rafał Dąbrowski

 

Prelegenci

Cały zakres tematyczny przedstawią Państwu najlepsi specjaliści na rynku, na co dzień zajmujący się problematyką cen transferowych - dr Andrzej Dmowski, prezes zarządu Russell Bedford Poland Sp. z o.o.. W prowadzeniu warsztatów wspierać będzie nas zespół ekspertów: prof. dr hab. Marcin Jamroży, Leszek Dutkiewicz oraz Rafał Dąbrowski

 

dr Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający Russell Bedford, Adwokat, Doradca Podatkowy,Certified Public Accountant – Biegły Rewident w Irlandii, Certified Fraud Examiner - Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych, Certified Internal Controls Auditor - Międzynarodowy Audytor Wewnętrzny. Absolwent University of Cambridge, absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w rozliczeniach transakcji między podmiotami powiązanymi - transfer pricing, aspektach prawno-podatkowych M&A oraz zagadnieniach dotyczących pochodnych instrumentów finansowych.

prof. dr hab. Marcin Jamroży

Profesor Szkoły Głównej Handlowej – kierownik Zakładu Podatków, doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Europejski Viadrina), doktor nauk prawnych (UAM w Poznaniu), doktor habilitowany nauk ekonomicznych (SGH), profesor nadzwyczajny w Instytucie Finansów SGH, kierownik Podyplomowych Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych, kierownik Podyplomowych Studiów Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, doradca podatkowy i radca prawny, partner w Rödl & Partner, członek Zarządu Polskiego Oddziału IFA.

 

Leszek Dutkiewicz

Dyrektor Biura w Katowicach. Od 2011 roku związany z Russell Bedford Poland. W latach 2008 – 2011 pracował dla czołowych firm doradczych (Ernst&Young, KPMG, BDO) świadcząc usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym i gospodarczym, przede wszystkim w zakresie prawa podatkowego międzynarodowego, postępowań podatkowych, podatku VAT oraz cen transakcyjnych. Autor publikacji o tematyce związanej z prawem podatkowym, cywilnym i międzynarodowym.

Rafał Dąbrowski

Doradca Podatkowy nr. 12498, licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny, aplikant adwokacki. Starszy Manger w Departamencie Doradztwa Podatkowego. Od 2013 roku związany z kancelarią Russell Bedford Poland, pełniąc funcję osoby zarządzającej Departamentem Doradztwa Podatkowego w tym działem cen transferowych. Specjalizuje się w prawie podatkowym. Autor artykułów o tematyce prawno podatkowej publikowanych na branżowych portalach internetowych. Prelegent na licznych szkolenia RB Akademia. Posiada wykształcenie z zakresu prawa podatkowego.

 
 

 

 

 

Program

V Konferencja Ceny Transferowe 2019/2020 – nowe podejście do transakcji realizowanych w grupach podmiotów powiązanych

Warszawa, 9-10 grudnia 2019, Hotel Marriott

Dzień 1 - 9 grudnia 2019

 • PANEL 1 – Nowe podejście do obowiązków podmiotów powiązanych na gruncie przepisów obowiązujących w 2019 roku - Prowadzący dr Andrzej Dmowski
  • Duża nowelizacja przepisów dot. cen transferowych w 2019 roku – charakterystyka najważniejszych założeń;
  • Definicja ceny transferowej – cel i oczekiwany rezultat zdefiniowania pojęcia ceny transferowej;
  • Znowelizowane pojęcie podmiotów powiązanych – skutek wprowadzenia nowych limitów - podejście do identyfikowania podmiotów obowiązanych do sporządzania dokumentacji podatkowych;
  • Nowy sposób identyfikowania transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu;
  • Zmniejszenie zakresu transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym na rzecz większej transparentności oraz szczegółowości przekazywanych informacji;
  • Uproszczone formy określania cen i dokumentowania (safe harbours) dla transakcji wewnątrzgrupowych oraz usług finansowych – przesłanki i zasady stosowania;
  • Korekty cen transferowych – mechanizmy stosowania korekt dopuszczone wg. nowych przepisów;
  • Zmiany w obowiązkach raportowych i sprawozdawczych.
 • PANEL 2 Sporządzanie dokumentacji podatkowych - Prowadzący: Rafał Dąbrowski
  • Zasady dotyczące nowych wymogów formalnych dokumentacji lokalnej,
  • Zawartość poszczególnych części dokumentacji:
   • opis podmiotu powiązanego;
   • opis transakcji;
   • analiza cen transferowych, w tym: analiza porównawcza albo analiza wykazująca zgodność warunków na jakich została zawarta transakcja kontrolowana z warunkami jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane,
   • informacje finansowe.
  • Dokumentacje grupowe - treść dokumentacji grupowej,
  • Zawartość dokumentacji, nowe elementy od 2019 r.;
 • PANEL 3 Obowiązki podmiotów obowiązanych - Prowadzący: Leszek Dutkiewicz
  • Master file a polityka cen transakcyjnych w grupie;
  • Zakres informacji o innych jednostkach, o funkcjonowaniu grupy koniecznych do sporządzenia dokumentacji grupowej, konieczny przepływ informacji;
  • Rodzaje dokumentacji grupowych funkcjonujących w grupach;
  • Master file otrzymany od jednostki zagranicznej z grupy – praktyczne problemy związane z opracowaniem dokumentacji grupowej, odpowiedzialność za sporządzenie dokumentacji grupowej;
  • Podsumowanie różnic w zakresie obligatoryjnych elementów dokumentacji podatkowych wg. stanu prawnego 2019 a stanu z okresu 2017-2018
 • PANEL 4 Jakie praktyczne wyzwania czekają podatników w związku z wejściem w życie nowych przepisów - Prowadzący Leszek Dutkiewicz
  • Problematyka okresu przejściowego – możliwość dokumentowania roku 2018 na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2019 r – skutki wyboru „nowych zasad” do sporządzenia dokumentacji za 2018 rok;
  • Możliwość wykorzystania dotychczas funkcjonujących wzorów dokumentacji podatkowych po nowelizacji;
  • Obowiązek stosowania ceny rynkowej – konsekwencje praktyczne w planowaniu współpracy w grupie podmiotów powiązanych;
  • Wartości niematerialne wykorzystywane w grupach – konsekwencje w zakresie cen transferowych;
  • Polityka cen transferowych – wykorzystanie grupowej polityki a wartości niematerialne i usługi realizowane w grupach;
  • Praktyczne konsekwencje korzystania z rozwiązań uproszczonych;
  • Możliwe rozwiązania systemowe upraszczające proces stosowania cen rynkowych, analizowania i dokumentowania realizowanych transakcji;
  • Aktualne prace MF i ich praktyczne znaczenie dla podatników (prace Forum Cen Transferowych, objaśnienia MF w zakresie cen transferowych)
  • Rozstrzygnięcia polskich organów podatkowych istotne dla usług realizowanych w grupach;

Dzień II

 • PANEL 1 Analizy porównawcze – aktualna praktyka i nowe podejścia - Prowadzący Leszek Dutkiewicz
  • Charakter analiz porównawczych w stanie prawnym od 2019 roku;
   • Kiedy sporządzamy „analizę porównawczą”, a kiedy „analizę zgodności”;
   • Wymóg stosowania metod podatkowych dla określania cen w transakcjach – zasady określania metody dla rodzaju transakcji, preferencje co do metod, możliwość stosowania „innych” metod;
   • Perspektywa sporządzania analiz porównawczych – analizowana strona transakcji, wykorzystanie analiz przez obie strony transakcji, miejsce analizy porównawczej w dokumentacji (lokalnej i grupowej);
   • Rodzaje danych wykorzystywanych przez podatników – źródła pozyskania danych i sposoby ich wykorzystania;
   • Czy dane wewnętrzne nadal będą traktowane priorytetowo;
   • Minimalny zakres danych wymaganych do sporządzania analizy – problem dostępności danych porównywalnych;
   • Dane kalkulacyjne, ich udostępnianie dla potrzeb organów podatkowych a zakaz używania „secret comparables”
   • Możliwość wykorzystania danych ofertowych dla potrze analizy cen transferowych;
   • W jakich sytuacjach analiza zgodności będzie właściwym wyborem, jaj ją uzasadnić.
 • PANEL 2 Szczególne rodzaje transakcji wymagające specyficznego podejścia - dr Andrzej Dmowski
  • Usługi w grupach kapitałowych – problem podatników i organów podatkowych;
   • Usługi wewnątrzgrupowe – charakterystyczne transakcje typowe dla grup kapitałowych – rodzaje i sposoby prezentacji w dokumentacjach podatkowych lokalnych i grupowych;
   • Zasady zawierania transakcji finansowych i zabezpieczających w grupach kapitałowych;
   • Transakcje restrukturyzacyjne w ujęciu cen transferowych;
   • Transakcje finansowe o zasięgu międzynarodowym – próba wypracowania jednolitego podejścia na forum międzynarodowym – prace OECD i JTPF.
 • PANEL 3 Działania kontrolne i weryfikacyjne w zakresie cen transferowych - Prowadzący dr Andrzej Dmowski/ Leszek Dutkiewicz
  • Aktualne statystyki dotyczące kontroli podatkowych w obszarze cen transferowych;
  • Wnioski z dotychczas przeprowadzonych kontroli;
  • Branże, jednostki i transakcje najbardziej narażone na szczegółową weryfikację w zakresie cen transferowych;
  • Przebieg kontroli podatkowej w zakresie cen transferowych – na co zwrócą uwagę kontrolujący;
  • Konsekwencje stwierdzenia uchybień w zakresie stosowania zasady ceny rynkowej oraz w zakresie wadliwości sporządzonych dokumentacji podatkowych;
  • Jak przygotować się do kontroli z perspektywy podatnika;
  • Rezygnacja z uproszczonych porozumień cenowych – dla kogo korzystne jest zgłoszenie się do procedury APA;
  • Dyskusja końcowa na tematy budzące największe zainteresowanie, podsumowanie.

DYSKUSJA KOŃCOWA I PODZIĘKOWANIA

 

 

Organizator

Partner merytoryczny

Patroni medialni

 

Informacje organizacyjne

Miejsce konferencji

Hotel Marriott, Warszawa

Cena od

1790 zł netto + VAT

Cena promocyjna:

1590 zł netto + VAT dla dwóch i więcej osób z jednej firmy
1390 zł netto + VAT dla stałych Klientów Russell Bedford

Cena zawiera

 • materiały konferencyjne
 • notatnik, długopis i torby
 • przerwy kawowe
 • zestaw książek z zakresu podatków
 • lunch
 • certyfikat
 • bilet na spektakl teatralny

 

 

 

Organizator

Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.

Warszawa, al. Jerozlimskie 123A
NIP: 521-369-56-55
tel: +48 22 276 61 84
www.rbakademia.pl

Kontakt

Dla uczestników

Kinga Szostak
Manager ds. sprzedaży szkoleń
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 22 276 61 84
kom: +48 533 339 801